Objevte léčebné účinky

a zlepšete svůj život

Ayurvéda nás učí, jak správně žít v každodenním životě.

Vítejte

Stránka Tradiční Ayurveda je věnovaná základním informacím a principům Ayurvedy se zaměřením na stravu a celkový životní styl včetně duchovní stránky. Najdete zde recepty a rady, jak praktikovat Ayurvedu v denním životě.

Tradiční Ayurveda nám byla seslána, aby pomáhala všem lidem. Tuto stránku jsme vytvořili k tomu, abychom mohli šířit informace o původní Ayurvedě v kontextu celých Véd, nejedná se tedy o komerční projekt.

Nejnovější články

Recepty

Kičrí z munga a rýže

Kičrí z munga a rýže Kičrí Základní recept na kičrí, které je pouze z munga a rýže basmati. Toto kičrí je ideální při očistě těla, při nemoci, nachlazení, při

Ayurveda v denním životě

Jarní očista

Jarní očista Význam očisty Jaro je přirozeným obdobím očisty těla i duše. Jarní očista je pro naše tělo velmi důležitá. Vyčistíme si střeva a celý trávicí trakt,

Mungo s brokolicí

Mungo s brokolicí Žluté mungo Źluté mungo je relativně rychle uvařeno a je dobře stravitelné (zejména pro lidi s narušeným trávením). Mungo je tedy výborným pokrmem v období, kdy

Co je ayurvéda?

Ayurveda představuje celostní vědění o životě, které pochází z Indie. Ayurveda nás učí, jak správně žít v každodenním životě. Kdykoliv se objeví překážky, ať už na těle nebo na duchu, Ayurveda má na ně léčebné metody a postupy, které mysl i tělo uvedou do rovnováhy. Ayurveda se také dopodrobna zabývá regenerací, která posiluje celkovou vitalitu a minimalizuje dopady stáří. Ayurveda je komplexní holistický systém. Záběr Ayurvedy je tedy velmi široký, protože obsahuje rozsáhlý soubor doporučení pro hodnotný, spokojený a zdravý život, abychom jej mohli prožít v jeho plnosti a se všemi jeho dary. Toho pochopitelně nelze dosáhnout bez jistého duševního a duchovního úsilí. Základním principem a přístupem je tedy to, že všechno je vzájemně propojené a nic není oddělené, nezávislé a samostatné, ani v těle, ani v okolním světě.

Slovo ayur znamená život či trvání života a véda znamená moudrost, poznání a věda. Tato pradávná moudrost se tedy zabývá životem v jeho úplnosti se zvláštním důrazem na individuální potřeby vztahu k tělesnému a duševnímu zdraví, rodinným poměrům, společenské situaci, životnímu prostředí a duchovnímu vývoji.Ayurveda tedy není jen systém léčby, ale do velkých podrobností se zabývá také samotným životem a životními procesy, protože se zaměřuje na dosažení dlouhověkosti a zkvalitnění života, abychom se mohli co nejdéle cítit šťastní a spokojení.

Ayurveda je součástí Véd, je to doplňková Véda. Existuje tedy rozdíl mezi tradičním a moderním pojetím Ayurvedy. Moderní pojetí Ayurvedy se přizpůsobuje západní civilizaci a je vytrženo z kontextu Véd jako celku. Naopak tradiční Ayurveda nás učí původnímu přístupu Ayurvedy, která je v souladu s Védami.

Aktuální informace naleznete také na Facebooku ve skupině Tradiční Ayurveda: Klikněte zde →

Pro více informací nás kontaktujte na: