Úvod do Bhagavadgíty – 9. část

Path to sunrise

Úvod do Bhagavadgíty – 9. část Dharma – nejvyšší ideál pro lidstvo Od počátku stvoření je tato pravda ustanovena velkými syny a následovníky druhotného stvořitele Brahmy jako Dharma pro celé lidstvo. Tito potomci Brahmy jsou známí jako Rišiové a Pradžápatiové. Riši je mudrc, který žije jako asketa, kdežto prajápati je vládce, který žije v královském paláci. Riši je často […]

Úvod do Bhagavadgíty – 8. část

Úvod do Bhagavadgíty – 8. část Duchovní posloupnost Velmi dlouhou dobu bylo Védské poznání předáváno skrze zvuk z mistra na žáka. Toto poznání se předávalo v různých duchovních liniích učednické posloupnosti zvaných parampara. Guru šišja parampara, znamená učednická duchovní posloupnost, kde mistr předává poznání svému žákovi skrze zvuk. Mistr dál vede svého žáka tak, aby toto přijaté poznání […]

Úvod do Bhagavadgíty – 7. část

Úvod do Bhagavadgíty – 7. část Božský zvuk véd Véda pochází z božského dechu Nárayana (Vāsudeva) a společně s potencí Šivy (liṅgam) vstupuje jako světlo božského poznání (brahma-jyotir) do materiálního vesmíru, kde se toto světlo projevuje jako božský zvuk (śabda-brahman). Tento božský zvuk Véd je přijat první projevenou živou bytostí ve vesmíru, známou jako Adža neboli nezrozený. Touto bytostí […]

Úvod do Bhagavadgíty – 6. část

Úvod do Bhagavadgíty – 6. část Expanze čisté lásky Véda je expanze původní čisté lásky, která byla vložena do Lůna Máji (Durgy) společně se semenem Šambhua (Šivy), který jako expanze Vásudeva (Višnua) impregnoval skrze své světlo (jyotir-liṅga) božské Lůno Matky Ambiky, a tak bylo projeveno nespočetně mnoho živých bytostí neboli jīvan-ātmā. Tento akt je spojení Boha a Bohyně […]

Úvod do Bhagavadgíty – 5. část

Úvod do Bhagavadgíty – 5. část Láska – nejmocnější energie V dnešním příspěvku si dovolím několik slov o lásce a jejím významu v životě člověka. Láska je definitivně nejvyšší a nejsilnější fenomén lidského života. V kontextu s předchozími články je zcela zřejmé, že láska je nejvyšší a nejmocnější energie, která svrchovaně vládne všem světům, duchovním i hmotným. Tato svrchovaná vládkyně, nejvyšší královna a absolutní císařovna […]

Úvod do Bhagavadgíty – 4. část

Úvod do Bhagavadgíty – 4. část Božská hra – līlā Bůh jako Původní zdroj a Bohyně jako původní energie, věčně existují v dokonalém světle, které je plné radosti a blaženosti. Proto je jejich království známo jako božská sféra věčného světla poznání a blaženosti, neboli sat cit ānanda. V této dokonalé sféře se oba věčně a nekonečně expandují a tím vytvářejí labyrint božských vztahů, […]

Úvod do Bhagavadgíty – 3. část

Úvod do Bhagavadgíty – 3. část Co jsou Védy? Védy jsou zvukem, který vyvěrá z Transcendentálního Absolutního zdroje všech energií, a proto Védy nazýváme transcendentální zvukovou vibrací, neboli śabda-brahman. Této vibraci se rovněž říká svaté jméno nebo mantra. Jinými slovy, Védy jsou médium, ve kterém Bůh vstupuje do zvuku, aby se zpřístupnil těm, kteří jsou uvězněni vlastní myslí, […]

Úvod do Bhagavadgíty – 2. část

Úvod do Bhagavadgíty – 2. část Doba čtení: 8 minut Namaste, dobrý den, zdravím srdečně všechny čtenáře tradiční ayurvédy a s přáním všeho dobrého uvádím další část studia Bhagavadgíty. Od této chvíle se postupně zaměříme na analýzu védských písem a jaké postavení a význam vzhledem k této staroindické duchovní tradici Gíta zaujímá. Provedeme rozbor sanskrtských názvů a pojmů, nastíníme historické hypotézy a na […]

Úvod do Bhagavadgíty – 1. část

Úvod k Bhagavadgítě Doba čtení: 7 minut Namaste, jmenuji se Pavan Kumar a srdečně zdravím všechny čtenáře tradiční ajurvédy. Zdravím rovněž všechny příznivce jógy a osobnostního rozvoje, kterým není lhostejné, v jakém stavu bytí se nachází jejich tělo, mysl a spirit a vědomě směřují své životní hodnoty ke konečnému prospěchu všech živých bytostí na naší překrásné planetě Zemi. Ze všeho nejdříve […]

Duchovní aspekty ayurvédy

Duchovní aspekty ayurvédy Mentální zdraví Ayurvéda je celostní systém, který se zaměřuje na fyzické tělo, jemnohmotné tělo a duši. Dosud se články věnovali zejména fyzickému tělu, ale nyní bychom se rádi věnovali také jemnohmotnému tělu a duši. Proto abychom v životě byli nejen zdraví, ale cítili se také dobře a prožili naplněný život, je třeba se věnovat právě mentálnímu […]