Božská hra - līlā

Bůh jako Původní zdroj a Bohyně jako původní energie, věčně existují v dokonalém světle, které je plné radosti a blaženosti. Proto je jejich království známo jako božská sféra věčného světla poznání a blaženosti, neboli sat cit ānanda. V této dokonalé sféře se oba věčně a nekonečně expandují a tím vytvářejí labyrint božských vztahů, výměn, zábav a her různých nálad a chutí. To se nazývá sanskrtským výrazem līlā, neboli božská hra. Stejně jako je koncept Boha nepochopitelný pro člověka, protože je poután hmotou v materiálním světě, tak stejně nepochopitelná je i veškerá duchovní rozmanitost dějů a sil, jenž se expanduje z původní božské dvojice Absolutního Boha a Absolutní Bohyně.

Spojení Boha a Bohyně

Tato původní dvojice je ve védách různě popisována a nazývána, jak z filosofického hlediska jako Vásudéva – Adišakti, Puruša – Prakrti , Šiva – Šakti, Lingam – Yoni, tak ve vztahu k Jejich Božským zábavám jako Lakšmí – Nárayana, Rádha – Krišna, Síta – Rám, Párvatí – Šiva. Absolutní touha Boha je naplněna spojením Vědomí (Boha) a Energie (Bohyně), a touto původní božskou hrou jsou projeveny všechny vesmíry a různé živé bytosti v nich. Tento jev se nazývá ādi-rāsa neboli původní čistá láska, původní čistá sexuální energie mezi Bohem a Bohyní. Z tohoto původního spojení věčně vyvěrá transcendentální duchovní prostor a transcendentální duchovní čas. A také z něj vyvěrá i nespočetně mnoho transcendentálních duchovních bytostí. To vše vystupuje ze Zdroje jako Energie a ontologická povaha existence této duchovní Energie je sat cit ānanda.

Z důvodu, který je pro nás v současnosti nepochopitelný, zatouží Zdroj čistého vědomí vrhnout stín touhy, kterému se říká kāma-śakti. Takto nechává původní čisté vědomí možnost vzniku svého stínu, neboli ega. Původní duchovní čistá láska (prema) podobně vrhá svůj stín jako sobeckou egocentrickou světskou lásku (kāma). To vše se děje ve stínu světla, kterému vládne Šiva Šambhu, vládce ega a temnoty. Jinými slovy Původní Zdroj se expanduje jako Šiva a Původní Energie se expanduje jako Mája (iluzorní energie). Z tohoto spojení se projevuje hmotný časoprostor, který je na rozdíl od toho duchovního iluzorní a relativní. Z tohoto spojení se rovněž projevují živé bytosti, které jsou nuceny přijmout hmotné tělo a podmínky vesmírných zákonů.

Pravý účel stvoření hmotného světa

Materiální vesmír je stvořen jako dočasný, protože je opakovaně tvořen a ničen. Také je relativní, protože všechny pravdy a děje podléhají změnám. Živé bytosti jsou nuceny podléhat v tomto vesmíru přísným zákonům opakovaného rození a smrti (saṁsāra). I přes tyto uvedené charakteristiky, je pravým účelem stvoření tohoto hmotného časoprostoru umožnit vtěleným duším v lidském těle realizaci své původní spirituální podstaty.

Velké seberealizované duše nám sdělují, že tento materiální vesmír je stvořen Bohem z čisté lásky a soucitu, který dává lidem alternativní možnost duchovní realizace. Je těžké pochopit iluzi, když se nacházíme pod jejím vlivem a žijeme v sebeklamu. Když však člověk dosáhne seberealizace a plného božského vědomí, zcela prohlédne iluzi a zrealizuje že v Bohu a Božském vědomí neexistuje nespravedlnost nebo zášť. Tehdy pochopíme, že celá „hra“ lidského života v hmotném světě, nebyla projevena nějakým omylným rozmarem Boha, ale vznikla čistě pro nás, pro naše dobro a kvůli nám, na základě naší svobodné vůle a rozhodnutí.

Vinit Boha a spílat Mu z čehokoliv zdánlivě špatného a zlého nikdy v celé historii lidstva nikomu nic dobrého nepřineslo, ba právě naopak. Vždy jen uškodilo a nechalo zrodit jen více nepřátelství a hněvu mezi lidmi. Milovat a opěvovat Boha však zcela jistě čistí srdce a mysl a tak přivádí člověka k realizaci čisté lásky a dokonalého vědomí. Touto cestou prošlo nespočetně mnoho mystiků a jogínů minulosti a definitivně jí prochází mnoho lidí na naší planetě i v současnosti. Právě tato cesta pravé lásky je zvěstována ve Védách jako nejúčinnější a nejrychlejší cesta vedoucí k seberealizaci. Právě tato cesta lásky je hlavním poselstvím Šrímad Bhagavadgíty.

Pavan Kumar

Ostatní články

Aktuální informace naleznete také na Facebooku ve skupině Tradiční Ayurveda: Klikněte zde →

Pro více informací nás kontaktujte na: