Láska - nejmocnější energie

V dnešním příspěvku si dovolím několik slov o lásce a jejím významu v životě člověka. Láska je definitivně nejvyšší a nejsilnější fenomén lidského života. V kontextu s předchozími články je zcela zřejmé, že láska je nejvyšší a nejmocnější energie, která svrchovaně vládne všem světům, duchovním i hmotným. Tato svrchovaná vládkyně, nejvyšší královna a absolutní císařovna všech světů je ādi-śakti, původní čistá božská energie, kterou my lidé nazýváme láskou.

Láska - výchozí bod, cesta i cíl

Jelikož Bůh (ādi-puruṣa) a Božská energie (ādi-śakti) jsou jedno věčné a nedělitelné Absolutno, které my lidé nazýváme souhrnně Bůh, je tedy logické, že láska ve své ryzí ontologické podstatě je Bůh. Ve všech pravých spirituálních procesech je tato energie výchozím bodem, cestou i cílem. Výchozí bod se nazývá v sanskrtu śraddhā, což se volně překládá jako víra, důvěra, upřímnost, touha a sklon srdce. Cesta se v sanskrtu nazývá bhakti, jenž se volně překládá jako projev oddanosti, úcty a lásky. Bhakti je vibrace srdce a vědomá kultivace této vibrace. Cíl se nazývá prema, neboli ryzí božská láska ve své nejčistší možné podobě. Śraddhā reprezentuje počátek, naše rozhodnutí a odhodlání. Bhakti je mezi počátkem a cílem, je našim procesem práce s myslí a srdcem. Prema je cíl, je to dosažení božského vědomí.

Ve vztahu k našim čakrám – energetickým centrům našeho těla je śraddhā semínko, podstava a základ, které reprezentují první tři čakry. Bhakti je kultivací a pěstováním božské rostliny, což reprezentuje čtvrtá čakra. Prema je pupen, květ a plod božského lotosu našeho vědomí, tedy patá, šestá a sedmá čakra.

Všichni hledáme lásku

Výchozí bod, cesta i cíl jsou komponenty procesu lásky, cesty z nevědomosti (temnoty) do úplného vědomí (světla). Všichni lidé tohoto světa, ať už nevědomí, vědomí nebo něco mezitím, hledají štěstí. Když budeme důkladně studovat všechny známé lidské kultury a civilizace, zjistíme že hlavním nerozšířenějším synonymem či definicí tohoto štěstí je láska. Lidé hledají lásku, vědomě či podvědomě, spontánně či racionálně, přímo či nepřímo.

Když se jich zeptáme co je to láska, dostaneme mnoho různých odpovědí, konceptů a definicí. To co bude společné všem pokusům o vysvětlení lásky, je že ji nechápeme, nedokážeme ji ovládat, dlouhodobě ji udržet. Je nepochopitelná, nezkrotitelná a nezávislá síla, kterou všichni chceme a které se všichni klaníme a odevzdáváme. Láska je síla, kterou všichni opěvujeme a oslavujeme. Láska je Autokrat, který si dělá co chce. Na nikom a na ničem nezávisí. Nemá podmínky ani hranice. Láska je Bůh.

Otázky k zamyšlení

Proč tak málo z nás chápe tuto zřejmou a věčnou pravdu, že Láska je Bůh a Bůh je Láska? Proč si téměř nikdo z nás nespojuje lásku s Bohem, přestože o ní mluvíme jako o božské a úžasné, jako o něčem co je nejvíce hodnotné v tomto světě? Proč máme velký zájem o lásku a současně projevujeme nepatrný nebo žádný zájem o Boha?

S přátelským pozdravem všem se těším na pokračování příště.
Paraṁ satyaṁ vijayate – Pravda a Láska vítězí. Obzvláště pak na jaře 🙂

Váš Pavan Kumar

Ostatní články

Aktuální informace naleznete také na Facebooku ve skupině Tradiční Ayurveda: Klikněte zde →

Pro více informací nás kontaktujte na: