Božský zvuk véd

Véda pochází z božského dechu Nárayana (Vāsudeva) a společně s potencí Šivy (liṅgam) vstupuje jako světlo božského poznání (brahma-jyotir) do materiálního vesmíru, kde se toto světlo projevuje jako božský zvuk (śabda-brahman). Tento božský zvuk Véd je přijat první projevenou živou bytostí ve vesmíru, známou jako Adža neboli nezrozený. Touto bytostí je Pán Brahmá, nejmocnější živá bytost (jīva) ve vesmíru, který je znám jako stvořitel a první mudrc (Ādi-kavi)

Brahmá a Sarasvatí

Brahmá byl po svém mystickém zrození zmatený, nevěděl kdo je a co má dělat. Poté co intuitivně usedl v meditaci a nějakou dobu se takto věnoval odříkání (tapa), přijal semínko transcendetálního zvuku ve formě slabiky AUM (oṁ) a božský zvuk Gájatrí mantry. Když zasadil toto semeno do živé půdy svého srdce a začal ve své mysli opakovat Gájatrí mantru, Véda se projevila v jeho inteligenci jako Sávitrí. Sávitrí a Gájatrí jsou dvě manželky Brahmy a obě jsou aspektem Bohyně Sarasvatí, jenž je Božstvem učenosti, moudrosti a umění. Sávitrí a Gajatrí jsou tedy dva aspekty stejné energie a téměř se od sebe neliší. Proto Gájatrí a Sávitrí mantra je jedna a tatáž mantra, jen se nepatrně od sebe liší svou výslovností.

Véda je tedy zastoupena v hmotném vesmíru bohyní učenosti Matkou Sarasvatí a Pán Brahmá je původní básník a učenec (Ādi-kavi). Brahmovo tělo je stvořeno z čisté inteligence (śuddha-buddhi), jenž umožňuje pochopit a realizovat Védy (Sarasvatí) a následně skrze energii vášně (rajas) tvořit. Poté co Brahmá dosáhl seberealizace díky svému pokání a meditaci, začal s požehnáním Sarasvatí (s realizací Véd) tvořit a plodit. Brahmá a Sarasvatí tvoří pár, který reprezentuje védské poznání. Sarasvatí vyžaduje jako bohyně umění a múz svobodu a nezávislost. Z tohoto důvodu se Pán Brahmá oženil s jejími expanzemi, jmenovitě Gájatrí a Sávitrí. Z mystického spojení Brahmy a Sarasvatí, jež jsou oba reprezentanti a nositelé Védského poznání, byli tedy stvořeni první potomci Brahmy. 

Brahmariši - první šiřitelé Védského poznání

Potomci Brahmy a Sarasvatí jsou mudrci nazývaní brahmariši. Těmto mudrcům bylo svěřeno védské poznání v podobě původního zvuku. A ti toto poznání dále učili a předávali svým synům a žákům. Takto se skrze různé linie duchovních mistrů a mystiků (brahmarṣi) a dynastie svatých králů (rājarṣi) védy šířili po celém vesmíru skrze zvukovou vibraci. Jednalo se o přednášení čisté spirituální poezie recitované v sanskrtu a předávané z učitele na žáka skrze ústa a ucho. Proto se tomuto poznání také říká Šruti Véda nebo-li to co bylo vyslechnuto z úst seberealizovaného mistra.

Takové původní védské poznání se nazývá apaurušeja, nebo-li to co nebylo stvořeno člověkem. Sanskrt je rovněž vyjeven z Absolutního zdroje a proto je také apaurušeja. Védské poznání se tudíž chápe jako zjevená pravda a na védská písma se pohlíží jako na zjevená. Poznání, které je člověku vyjeveno Bohem se nazývá Véda, nebo-li zjevené poznání.

Pavan Kumár

Ostatní články

Aktuální informace naleznete také na Facebooku ve skupině Tradiční Ayurveda: Klikněte zde →

Pro více informací nás kontaktujte na: