Duchovní posloupnost

Velmi dlouhou dobu bylo Védské poznání předáváno skrze zvuk z mistra na žáka. Toto poznání se předávalo v různých duchovních liniích učednické posloupnosti zvaných parampara. Guru šišja parampara, znamená učednická duchovní posloupnost, kde mistr předává poznání svému žákovi skrze zvuk. Mistr dál vede svého žáka tak, aby toto přijaté poznání zcela realizoval a stal se sám dalším článkem učednické posloupnosti. Aby se stal mistrem, který bude dále předávat toto jedinečné poznání dalším adeptům. Je zřejmé, že seberealizovaní mudrci byli velmi potěšeni, když žák dosáhl seberealizace a stal se také mistrem.

Průzračně čisté srdce duchovního učitele

V srdcích seberealizovaných učitelů nenajdeme ani nepatrnou nečistotu, z které by mohla povstat touha manipulovat své žáky ve svůj vlastní sobecký prospěch. Udržovat je vědomě pouze v částečném poznání, to znamená neumožnit jejich plnou seberealizaci tak, aby na nich žáci zůstávali v plném ohledu závislí po celou dobu svého života. Toto je praxe falešných mistrů dnešní doby, kteří si z takzvaného védského poznání udělali živobytí a vzkvétající obchod. Původní čistí védští mistři jásali, když je jejich vlastní žáci předčili a stali se většími a slavnějšími exponentami božské duchovní pravdy. Každý se cítil vpravdě jako nástroj a médium Boha. V jejich vzájemných vztazích nebylo místo pro závist či soupeření.

Pravý účel duchovní posloupnosti

Účelem těchto duchovních posloupností je za prvé udržet původní védský zvuk nezměněn ve své božské integritě. Za druhé umožnit jeho úplnou realizaci (osvícení) připraveným a odhodlaným adeptům. A za třetí šířit a vzdělávat širokou veřejnost celého lidstva o pravdě a poselství tohoto božského zvuku a poznání v něm zjeveném.

Vždyť védské poznání v sobě nese účel, prostředek a cíl lidského života. Nese v sobě duchovní kulturu a vedení, jak má člověk naplnit podstatu svého zrození a bytí. Jak žít v tomto světě v souladu se zákony vesmíru, v souladu s přírodou a Boží vůlí. Jak žít šťastně, poctivě a pravdivě a tím se neustále rozvíjet a vzdělávat a takovým životem a praxí dosáhnout účelu svého zrození – dokonalosti svého bytí.

Védské poznání je určeno všem lidem ve vesmíru. Od počátku věků do současnosti prospívá celému lidstvu skrze své nositele čistého srdce, skrze duchovní mistry a jejich žáky. Je zřejmé, že ne každý žák dosáhuje dokonalosti a stane se mistrem, stejně jako každý mistr dosahujel různé úrovně dokonalosti. Všichni žáci upřímně studují a realizujíi védskou pravdu do míry své spirituální způsobilosti a Boží milosti. Všichni mistři a jejich žáci však podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, dle svých kvalifikací a schopností, předávají a šíří toto původní poznání různými způsoby dále mezi celý lid do široké populace.

Seberealizovaných mistrů a pokročilých žáků bylo a je málo, zatímco obyčejných lidí vždy bylo velmi mnoho. Díky milosti vědomých a osvícených světců však mohou i široké masy lidí jít po cestě seberealizace a pravdy. Od pradávna se takovým světcům říká v sanskrtu sādhu, nebo-li svatý (sat) člověk, který šíří věčnou svatou pravdu (satyaṁ).

Pavan Kumár

Ostatní články

Aktuální informace naleznete také na Facebooku ve skupině Tradiční Ayurveda: Klikněte zde →

Pro více informací nás kontaktujte na: