Co jsou Védy?

Védy jsou zvukem, který vyvěrá z Transcendentálního Absolutního zdroje všech energií, a proto Védy nazýváme transcendentální zvukovou vibrací, neboli śabda-brahman. Této vibraci se rovněž říká svaté jméno nebo mantra. Jinými slovy, Védy jsou médium, ve kterém Bůh vstupuje do zvuku, aby se zpřístupnil těm, kteří jsou uvězněni vlastní myslí, která je pod vlivem hmotné energie.

Božský Otec a Matka

Fenomén Absolutní Pravdy, jenž je v našich zeměpisných šířkách výhradně vnímán jako Bůh – Muž, vychází z vlivu Abrahamického náboženství. To, co je podstatné a rovněž rozdílné od všech koncepcí Boha světových náboženství i západních filosofických škol je, že pokročilí stoupenci Véd (védantisté) pohlížejí na Boha jako na neoddělitelného od Bohyně. Jinými slovy, védantisté vnímají Absolutní Pravdu souhrnně, jako věčný energetický zdroj (Bůh) a z něj věčně vycházející energii (Bohyně). Energie nemůže existovat bez svého zdroje, stejně tak bez energie přestává být zdroj zdrojem. Také lze říci, že Boha vnímají védantisté jako neoddělitelné propojení Boha (Absolutního muže) a Bohyně (Absolutní ženy). Tento koncept neoddělitelného a věčného spojení původní spirituální mužské a ženské síly, vnímám jako spojení původního čistého zdroje a původní čisté energie, je rovněž základem všech tradičních jógových cest.

Slovo jóga znamená spojení. Praxe, která spojuje člověka s Bohem se obecně nazývá jóga. Realizovaný jogín vnímá sám sebe jako duši, jako částečku Boha, duchovní energii. Také vnímá Boha jako svého původního Otce a Bohyni jako svou původní Matku. Skrze jógovou praxi získá realizaci a dosáhne dokonalosti ve své oblasti. Tedy spojí a zharmonizuje všechny mužské a ženské principy ve svém fyzickém i astrálním těle a ve svém životě tak, že dosáhne dokonalé božské vědomí. V této dokonalosti pozná, že duše není ani muž ani žena, nýbrž dítě Boží, vědomá duchovní energie (ātman śakti).

Veškeré poznání, materiální i duchovní, předává Bůh člověku skrze Védy rozmanitým způsobem. Konečný cíl této praxe je konečným cílem všech spirituálních nauk. Způsob projevení Véd jakožto zvuku, později převedeného do psaného textu, je úzce spojen se stvořením vesmíru. Toto je obsáhlé, náročné a komplexní téma, které se vám následně pokusím ve zkratce vysvětlit.

Védy vysvětlují, že původní Absolutní Zdroj, který je znám jako Vāsudeva, neboli původní Čisté Vědomí je příčinou stvoření vesmíru. Toto Čisté Božské Vědomí je počátkem všech počátků, příčinou všech příčin, jenž Samo nemá příčinu ani počátek. Tímto se Absolutní Pravda sama prezentuje jako původní Pravda, jenž je dokonalá a úplná (oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ). Nástroje poznání člověka jsou nedokonalé a neúplné. Člověk nemůže poznat a pochopit podstatu Absolutní Pravdy racionální cestou. Tedy ani smyslovým vnímáním, ani logikou či mentální spekulací.

Volba cesty je jen na nás samotných

Před každým člověkem stojí velká výzva. Máme možnost tuto Pravdu odmítnout na podnět svého ega a mysli. Mysl a ego prezentují: „Co nechápu a nevidím tomu nevěřím, Bůh neexistuje a Védy jsou nějaký mýtus, legenda či nepravdivé učení.“

Nebo tuto Pravdu přijmout jako teoreticky možnou a vydat se cestou svého srdce a intuice. Vydat se cestou duchovní rozmanitosti, moudrosti a vlastních prožitků. Tato cesta není vždy jednoduchá a je třeba vynaložit úsilí, ale i naše první drobné krůčky nebudou nikdy zapomenuty.

Pavan Kumar

Ostatní články

Aktuální informace naleznete také na Facebooku ve skupině Tradiční Ayurveda: Klikněte zde →

Pro více informací nás kontaktujte na: