Úvod do filozofického základu a tři dóši

Úvod do filozofického základu

Aby bylo možné používat Ayurvedu je nutné znát základní informace o tom, jak Ayurveda určuje naši individualitu. Tedy pochopení, jak organismus, metabolismus, mysl funguje. Každý z nás se rodí s určitou základní přirozeností. Je to v podstatě naše vrozené nastavení. Tato naše vrozená konstituce se nazývá prakrti, což je naše individualizovaná přirozenost. Protože naše tělo je proměnlivé podstaty, Ayurveda určuje také náš přechodný stav těla a mysli, který se nazývá vikrti. Praktrti se tedy během života nemění (až na výjimečné situace), avšak my se nacházíme v procesu neustálé proměny. Pokud je naše vikrti stejná jako prakrti, jsme zdraví. V opačném případě jsme ve stavu nerovnováhy, což může vést k nemocem.

Rozlišujeme však dva základní typy vrozené konstituce, tedy fyzickou a mentální konstituci.

Podstatou teorie o naší konstituci je poznání, že jak celý materiální vesmír, tak člověk samotný se skládá z pěti prvků (živlů), a to éter, vzduch, oheň, voda a země. Poměr jednotlivých prvků v každém z nás určuje naše tělesné a mentální uzpůsobení. Ayurveda uspořádala těchto pět prvků do tří základních typů energie (tridóša) neboli funkčních principů (dóš), jež jsou přítomny v každém člověku a ve všem živém a neživém.

Dóša je tedy substance, ale i chyba (pokud je v nerovnováze, je to chyba, která poškozuje tělo). Dóša je organizátor. Jsou-li dóši z hlediska kvality i kvantity normální, udržují harmonii psychofyzických funkcí. Jakmile se vychýlí z rovnováhy, znečistí či zamoří nebo naruší dhátu (tělesné tkáně) a pak se z nich stávají dóši ve smyslu nečistoty. Dóša je tedy to, co se vychyluje, ovlivňuje tělesné tkáně a vede k nemoci.

Dóši svým působením udržují pět prvků v živém těle. Aby tělo fungovalo, je zapotřebí energie, která vytvoří pohyb, díky němuž se tekutiny a výživné látky dostanou do buněk. Váta je energie pohybu, pitta energie přeměny či transformace, trávení a metabolismu, kapha je energie zvlhčování a struktury. Tedy kombinací éteru a vzduchu vzniká váta, kombinací ohně a vody vzniká pitta, kombinací vody a země vzniká kapha. Tak vzniká tri-dóša a ta vytváří naše hrubohmotné tělo.

Podle Ayurvedy fungují tělo, mysl a vědomí společně a společně udržují rovnováhu, jsou to pouze různé projevy jedné bytosti.

Hrubohmotné tělo je tvořeno pěti prvky: země, voda, oheň, vzduch a éter. Je to tedy pouze mrtvá hmota, kterou oživuje duše (jíva), která ve spojení s hrubohmotným tělem vytváří tělo jemnohmotné.

Jemnohmotné tělo je tvořeno myslí, inteligencí a falešným egem. Má šestnáct částí: pět poznávacích smyslů, pět činných smyslů, pět předmětů smyslového požitku a mysl. Je důsledkem působení tří kvalit hmotné přírody (kvalita dobra, vášně a nevědomosti).

Pět poznávacích smyslů tvoří oči, uši, nos, jazyk a kůže. Pět činných smyslů jsou řeč, ruce, nohy, konečník a genitálie. Pět předmětů smyslového vnímání (neboli subtilní prvky) zahrnují zvuk, dotek, podobu, chuť a vůni.

Tři dóši a jejich vlastnosti

Váta se v těle projevuje jako jemná energie spojená s pohybem. Vátá řídí dýchání, mrkání, pohyb svalů a tkání, srdeční pulz a veškeré pohyby cytoplazmy a buněčných membrán. Je to princip pohybu a životní síly organismu. Váta je také prostor, v němž se odehrávají životní procesy a kde se nachází fyzické tělo. V rovnovážném stavu přispívá k tvořivosti a flexibilitě. Naopak v nerovnováze přináší strach, úzkost, rozrušení a nenormální pohyby.

Pitta řídí trávení, zažívání a vstřebávání, výživu, metabolismus, tělesnou teplotu, tedy veškeré transformační pochody. Pitta je tedy kyselina, to, co spaluje; to, co si odříká. V rovnovážném stavu přispívá k dobrému chápání a inteligenci. Naopak v nerovnováze vyvolává hněv, nenávist, žárlivost a zánětlivá onemocnění.

Energie kaphy utváří tělesnou strukturu a poskytuje tmel neboli soudržnost, jenž udržuje buňky pohromadě. Kapha poskytuje vodu všem částem těla a tělesným systémům. Promazává klouby, zvlhčuje kůži a udržuje imunitu. V rovnováze se projevuje jako láska, klid a schopnost odpouštět. Naopak nerovnováha vede k připoutanosti, chamtivosti, přehnanému vlastnictví a potížím spojených se zahleněním.

Charakteristikou jednotlivých typů jedinců se budeme zabývat v dalším příspěvku.

Ostatní články

Aktuální informace naleznete také na Facebooku ve skupině Tradiční Ayurveda: Klikněte zde →

Pro více informací nás kontaktujte na: